Erbjudande!
MinPrao har lektionsupplägg som är tänkta att användas före, under och efter prao. Under vårterminen när prao inte kan genomföras som vanligt ger vi möjligheten att kostnadsfritt genomföra alternativ prao med fem självinstruerande pass som bygger på vårt material.

Alternativ prao »

MinPrao hjälper skolor att integrera praon i undervisningen, att göra arbetet med praon pedagogiskt och att göra praon till hela skolans ansvar.

Bättre prao – För elever, skolor och handledare

Praon är mycket lärorik och värdefull för eleverna och vi på MinPrao bidrar till att göra den ännu mer lärorik och värdefull. Vi hjälper till att integrera praon i undervisningen, att göra arbetet mer pedagogiskt och att göra praon till hela skolans ansvar.  Vi har lektionsupplägg i form av filmer som handlar om yrken, självkännedom, hur man sätter mål med sin prao samt inspiration från entreprenörer, arbetsgivare m fl. Vi delar upp materialet i tre moduler; före praon, under praon och efter praon.

I god tid före praon får eleverna förberedande uppgifter och inspiration som hjälper dem att förstå arbetsmarknaden, vad de passar för och hur de hittar en lämplig praoplats. Som bonus har vi även filmer om Självkänsla och modAnsvar och attityd och Att göra ett gott intryck.

Varje dag under praon får eleverna uppgifter, i form av filmklipp, som bidrar till att öka förståelse och kunskap om praoplatsens verksamhet. Uppgifterna handlar bland annat om Verksamhetens rollUtbildningar och förmågorRekryteringFramgång och konkurrensMarknadsföring och Hälsa.

Efter praon får eleverna under ett par lektioner sammanfatta sina erfarenheter och med sina nya kunskaper ta vidare sikte på framtiden.

För att underlätta rekryteringen av praoplatser har vi även  en film riktad till handledare som skolan eller eleverna kan skicka till potentiella handledare i jakten på bra praoplatser.

Min Prao i Sverige AB, Vätterviksgatan 4, 591 37 Motala