Alternativ prao

Vi på MinPrao har tagit fram lektioner och uppgifter för att genomföra ordinarie prao. Många av lektionerna är användbara även då eleverna inte kommer ut på den riktiga praon utan jobbar med alternativ prao på skolan. För det syftet har vi valt ut ett antal lektioner och uppgifter som ni kan jobba med under en eller ett par dagar. Materialet är i stort sett självinstruerande men ni som pedagog/SYV/mentor får bidra med ett coachande förhållningssätt. Ni får dock ha överseende med att vi i materialet kommunicerar som om ni ska ut på prao även om ni nu stannar kvar i skolan och jobbar. Materialet är uppdelat i fem pass som presenteras utförligare nedan. För att kunna spela filmerna och se elevernas instruktioner behöver pedagog/SYV/mentor skapa ett användarkonto för varje klass.

Pass 1. Introduktion

I introduktionslektionen får eleverna lära känna Rebecca som kommer att följa dem under hela processen. Eleverna får även se en film om prao som Svenskt Näringsliv tagit fram. Passet slutar med en övning kring yrken. Tidsåtgång inkl. övningar ca 1 h.

Introduktionsfilm för elever

Pass 2. Yrken

Nästa lektion handlar om yrken och arbetsmarknadskunskap. I filmen får eleverna bland annat träffa personer som beskriver sina yrken, göra övningar kring yrken förr, nu och i framtiden, lyssna till Arbetsförmedlingens analyschef, jobba med att ta reda på så mycket som möjligt om ett yrke eleverna är intresserade av. Tidsåtgång 40 min.

Vi har även ett bonusklipp om digitalisering, robotisering och artificiell intelligens som bedöms påverka framtidens arbetsmarknad. Tidsåtgång 11 min.

Yrken

Pass 3. Att sätta ett mål – självkännedom för att hitta rätt praoplats

I den här lektionen arbetar eleverna med självkännedom och övningar som leder fram till en (hypotetisk) praoplats som passar bäst för var och en. Även om ni inte kan genomföra riktig prao vid just det här tillfället så är det viktigt att jobba med elevernas styrkor och vad de känner passion för. Om kombinationen av deras styrkor och passion kan uppfylla ett behov hos andra kan det utgöra ett yrke. Om alla tre parametrar uppfylls så har eleverna hittat det bästa jobbet för dem, som de trivs med och som det finns efterfrågan på.

Eleverna kommer även att få formulera ett VARFÖR med sin prao samt sätta ett mål som om de skulle gå ut på prao. Som stöd finns ett övningsblad att skriva ut. Titta även gärna på bonusfilmen för att få inspiration från personer som ser tillbaka på sin prao, de framtidsdrömmar de haft och vad de lärt sig under åren. Tidsåtgång första filmen 30 min. Bonusfilmen 25 min. Samt efterföljande övning kring att sätta ett mål 10 min.

Mål – Självkännedom för att hitta rätt mål

Mål (BONUS) – Fyra personer berättar om sina mål och hur det gått för dem

Pass 4. Att hitta en verksamhet ni kan jobba med

Om eleverna skulle gå ut på riktig prao så skulle de nu ha kommit till stadiet att hitta sin praoplats. Nu när det inte blir riktig prao är det ändå bra att de tar kontakt med en verksamhet. I den här lektionen ska eleverna lista verksamheter som de finner intressanta och som passar deras önskemål om praoplats. Här kan de jobba ensamma eller två och två. Tänk på att om de jobbar två och två så blir det kanske inte en arbetsplats som passar just var och en av dem men det kan bli roligare och mer lärorikt med varandras stöd. Tidsåtgång 25 min.

Att hitta en praoplats

Pass 5. Uppdrag

Till den riktiga praon har vi tagit fram tio uppdrag som eleverna skulle ha löst för varje praodag. Samma uppgifter kan hjälpa eleverna att se en verksamhet ur olika perspektiv. Eleverna får inspireras av klippen, skriva ner frågor att ställa och ta kontakt med den verksamhet de valt.

Det är svårt att bestämma tidsåtgång till pass 5. Det kan ta tid att få en bra kontakt med en verksamhet. Det kan också vara tidskrävande att skriva frågor och att göra intervjuerna. I den här övningen är det frågor som ställs om hur det varit på praoplatsen och de är naturligtvis svåra att svara på, men låt eleverna göra en presentation utefter det de får fram om verksamheterna genom sina intervjuer. Det här passet inkluderar många filmer och därför har vi gjort en tydlig arbetsgång för eleverna som finns på elevsidan. 

Praodag 1 – Nyfikenhet

Praodag 2 – Affärsidé

Praodag 3 – Utbildningar

Praodag 4 – Rekrytering

Praodag 5 – Framgång

Praodag 6 – Marknadsföring

Praodag 7 – Teknik

Praodag 8 – Hälsa

Praodag 9 – Språk

Praodag 10 – Utvärdering

Presentation inför klassen

För att se elevsidorna och filmerna behöver du registrera dig eller logga in.

[wppb-login]

Elevsidor
Pass 1 – Introduktion
Pass 2 – Yrken
Pass 3 – Mål
Pass 4 – Hitta en arbetsplats
Pass 5 – Uppdrag