Pass 5

Uppdrag

Till den riktiga praon har vi tagit fram tio uppdrag som elever runt om i Sverige skulle ha jobbat med under varje praodag. Samma klipp kan vara en bra hjälp för att komma på bra frågor att ställa till den arbetsplats ni valt.

Arbetsgång

  1. Ta fram listan med arbetsplatser som ni skrev ner när ni gjorde övningen Att hitta en arbetsplats att jobba med.
  2. Välj den arbetsplats som ni vill gå vidare med.
  3. Läs på om verksamheten på hemsidor m.m. innan ni tar kontakt.
  4. Titta igenom film 2 – affärsidé och minst ytterligare tre filmer. Välj de ni är intresserade av; marknadsföring, utbildningar, teknik, språk, framgång m.m. och kom sedan på minst fem frågor som ni vill ställa till den verksamhet ni valt. Ni kan välja av Rebeccas frågor men hitta gärna på egna frågor också.
  5. Kontakta verksamheten och berätta att ni inte kan genomföra prao men att ni har alternativ prao och fråga om ni får ställa några frågor.
  6. Kom ihåg att tacka personen som ni pratar med. Det är alltid trevligt att göra ett gott intryck.
  7. Nästa övning är att göra en presentation av verksamheten. Längst ner på sidan hittar ni filmen Presentation inför klassen där ni får instruktioner om hur ni ska göra er presentation. Använd tekniska hjälpmedel, var kreativa och gör en så bra presentation ni kan utan att ni varit ute på riktig prao. Ni har ju exempelvis svårt att svara på frågorna kring hur det är att vara ute på prao när ni inte har varit det.
  8. Presentera verksamheten för era klasskamrater.

1 – Nyfikenhet
Ni får se en film med Rebecca om hur det kan vara första dagen på prao. Ni får i uppgift att förbereda några frågor om verksamheten och ställa dem under dagen.

2 – Affärsidé
Dagens uppgift handlar om att förstå företagets affärsidé, eller verksamhetens syfte och vad som sätter ramarna för verksamheten? Ni får veta mer om privat och offentlig sektor och om gränslandet däremellan. Ni får ta reda på hur verksamheten får in pengar och vad för kostnader som finns.

3 – Utbildningar
Dagens uppgift handlar om att ta reda på vad för olika utbildningar de har på praoplatsen och om det finns krav på vissa utbildningar? Ni får veta mer om reglerade och oreglerade arbetstitlar.

4 – Rekrytering
Dagens uppgift handlar om hur arbeten blivit mer unika, om hur verksamheter gör för att hitta rätt kompetens och vad de gör för att vara en attraktiv arbetsplats. Mycket av rekrytering sker inom olika nätverk något som kommer med både för- och nackdelar.

5 – Framgång
Dagens uppgift handlar om vad som gör verksamheten framgångsrik. Är det en specifik produkt eller tjänst? Eller är det personalen som är nyckeln till att arbetsplatsen fungerar? Ni får veta mer om konkurrens och om hur företag kan försvinna och ersättas av andra när tiderna förändras.

6 – Marknadsföring
Dagens uppgift handlar om att förstå relationen mellan verksamheten och dess kunder. Är det ett företag som försöker attrahera en specifik målgrupp? Eller är det ett sjukhus, hur får patienter och sjukhus kontakt? Jobbar de aktivt med att söka kontakt?

7 – Teknik
Den tekniska utvecklingen påverkar nästan alla arbeten. Dagens uppgift är att ta reda på vilken teknik som används för att göra jobbet. Hur gjorde man innan denna teknik fanns och kommer det komma annan teknik i framtiden som ersätter dagens sätt att arbeta?

8 – Hälsa
Dagens uppgift handlar om hälsa. Du får veta mer om hur arbetsplatser blivit säkrare men att ohälsa ändå kan uppstå. Du får veta mer om stress och får fundera på vad du tror avgör om man mår bra på en arbetsplats. Vilken aspekt av hälsa är det rimligt att arbetsgivaren tar ansvar för och vilken aspekt borde vara ett eget ansvar?

9 – Språk
Dagen ägnas åt språk och kommunikation. Hur är språk viktigt på en arbetsplats? Nästan alla skriver något en vanlig dag på jobbet.

10 – Utvärdering
Dagens uppgift är att samla ihop erfarenheter och kunskap från praon. Vad har ni lärt er, vad har varit bra och skulle något kunna gjorts annorlunda.

Presentation inför klassen
Vad har du lärt dig om verksamheten du fördjupat dig i? Samla ihop vad du kommit fram till i en presentation som du kan hålla inför klassen.

För att se elevsidorna och filmerna behöver du registrera dig eller logga in.

[wppb-login]