Under praon kommer vi förse eleverna med uppgifter. Uppgifterna är till för att eleverna ska få mesta möjliga ut av sin prao men också för att underlätta för arbetsplatsen. Om eleverna har några uppgifter de behöver lösa varje dag så är de även sysselsatta med värdefullt arbete även när handledaren är upptagen. Uppgifterna hjälper eleverna att förstå verksamheten ur olika perspektiv tex. vilka utbildningar/kompetenser som krävs, hur de marknadsför sig, hur deras bransch förändras över tid och liknande. Den uppgift ni ser här handlar om yrkestitlar och utbildningar.