Yrken

Det finns otroligt många yrken som eleverna kan bekanta sig med genom sin prao och vi vill med den här lektionen visa på den oerhörda bredd av yrken som finns. Alla människor men kanske framförallt unga kan ha en bristande bild av arbetsmarknaden som har att göra med deras geografiska, kulturella eller ekonomiska bakgrund. Vilka yrken som finns är inte statiskt och därför tar vi också upp yrken som försvunnit eller kan vara på väg att försvinna framöver. Hur kommer AI, robotar och digitalisering förändra arbetsmarknaden? Ja vad innebär förresten AI, robotik och digitalisering? Det får vi lära oss i den här lektionen. När världen förändras är det svårt att ha en tydlig bild av framtiden, därför går vi också igenom hur man kan tänka i en värld som förändras snabbt.

Vem ska hålla i lektionen?
Den här lektionen passar bra i SO.

Klicka på symbolen efter att du startat filmen om du vill se undertexter.

BONUSKLIPP! Digitalisering, robotisering och artificiell intelligens kommer påverka framtidens arbetsmarknad. I detta klipp får du veta mer om det.