Ansvar och attityd

Något som naturligtvis är bra i många sammanhang men kanske framförallt när det är dags för prao är kunskaper om ansvar och attityd.

Eleverna får veta mer om hur attityden till saker kan påverkas av andra och i olika situationer. Med en medvetenhet om detta kan man själv påverka sin attityd.

Eleverna får veta mer om ansvar, hur det kan hänga ihop med skuld och rädslan att misslyckas.

Vem ska hålla i lektionen?
Till denna lektion rekommenderar vi att skolan använder mentorstid.

Klicka på symbolen efter att du startat filmen om du vill se undertexter.