Att göra ett gott intryck

Att göra ett gott intryck tar upp tips som kan vara värdefulla när man ska göra prao och i andra sammanhang. Eleverna får veta att första intrycket inte styrs inte av logiskt tänkande, att det finns många fördelar med att fråga och lyssna och att lära sig personers namn.

Tipsen är inga sanningar men hjälper eleverna att tänka själva kring att göra ett gott intryck. Lektionen avslutas med att eleverna får komma överens om ytterligare exempel på hur man gör ett gott intryck.

Vem ska hålla i lektionen?
Till denna lektion rekommenderar vi att skolan använder mentorstid

Klicka på symbolen efter att du startat filmen om du vill se undertexter.