Att sätta ett mål 2

Att sätta ett mål är uppdelad i fyra lektioner och detta är andra delen. I denna del får eleverna höra fyra personer prata om hur de såg på framtiden som barn och vilka drömmar de hade då. Har de satt upp mål i livet? Har de nått målen och i så fall hur?

Vem ska hålla i lektionen?
Till denna lektion rekommenderar vi att skolan använder mentorstid

 Arbetsblad att skriva ut