Att sätta ett mål 3

Att sätta ett mål är uppdelad i fyra lektioner och detta är tredje delen. I denna del får eleverna arbeta med att sätta egna mål kopplade till praon. Eleverna får veta varför många misslyckas att nå sina mål och får planera för vad de ska göra när de stöter på motstånd.

Vem ska hålla i lektionen?
Till denna lektion rekommenderar vi att skolan använder mentorstid

 Arbetsblad att skriva ut