Praodag 10 – Utvärdering

Dagens uppgift är att samla ihop erfarenheter och kunskap från praon. Eleven uppmanas att lista nya lärdomar, vad som har varit bra och något som kunnat göras annorlunda. Eleven uppmanas också att lämna ifrån sig något som uppskattning över praon.

Klicka på symbolen efter att du startat filmen om du vill se undertexter.