Praodag 4 – Rekrytering

Dagens uppgift handlar om hur arbeten blivit mer unika och om hur verksamheter gör för att hitta rätt kompetens och vad de gör för att vara en attraktiv arbetsplats. Mycket av rekrytering sker inom olika nätverk något som kommer med både för- och nackdelar.

Klicka på symbolen efter att du startat filmen om du vill se undertexter.