Praodag 8 – Hälsa

Dagens uppgift handlar om hälsa. Eleverna får veta mer om hur arbetsplatser blivit säkrare men att ohälsa ändå kan uppstå. Eleverna får veta mer om stress och får fundera på vad de tror avgör om man mår bra på en arbetsplats. Vilken aspekt av hälsa är det rimligt att arbetsgivaren tar ansvar för och vilken aspekt borde vara ett eget ansvar?

Klicka på symbolen efter att du startat filmen om du vill se undertexter.