MinPrao hjälper skolor att integrera praon i undervisningen, att göra arbetet med praon pedagogiskt och att göra praon till hela skolans ansvar.

Prao kan vara mycket lärorikt och värdefullt för eleverna och MinPrao bidrar till det. Vi hjälper till att integrera praon i undervisningen, att göra arbetet med praon pedagogiskt och att göra praon till hela skolans ansvar.

I god tid före praon får eleverna förberedande uppgifter som hjälper dem att förstå vad de passar för och hur de hittar en lämplig praoplats. Vi har lektionsupplägg om till exempel Självkänsla och mod, Att sätta mål (uppdelat i fyra lektioner), Ansvar och attityd samt Yrken

Varje dag under praon får eleverna uppgifter som bidrar till att öka förståelse och kunskap om praoplatsens verksamhet. Uppgifterna handlar bland annat om Verksamhetens roll, Utbildningar och förmågor, Rekrytering, Framgång och konkurrens, Marknadsföring och Hälsa.

Efter praon får eleverna sammanfatta sina erfarenheter och med sina nya kunskaper ta vidare sikte på framtiden.

Introduktion

Introduktionsfilm för skolor

Introduktionsfilm för elever

Introduktionsfilm för handledare

Före prao

Praon ger mest om den förbereds i god tid, gärna redan i sjuan. MinPrao har förberedande lektioner om arbetsmarknaden och om yrken men också lektioner som hjälper eleverna att förstå sig själva, vad de vill och passar för.

Yrken

Mål 1 – Självkännedom för att hitta rätt mål

(BONUS) Mål 2 – Fyra personer berättar om sina mål och hur det gått för dem

Mål 3 – Många misslyckas att nå sina mål. Hur kan man undvika det?

Mål 4 – Att hitta en praoplats

(BONUS) Självkänsla och mod 
 

(BONUS) Att göra ett gott intryck

(BONUS) Ansvar och attityd

Under prao

Rebecca kommer med uppgifter till eleverna varje dag under praon. Uppgifterna handlar om att vara nyfiken, att hitta motivation för framtiden och att eleverna kan förstå verksamhetens förutsättningar. Uppgifterna är inte omfattande men bidrar till att eleverna kan se verksamheten ur olika perspektiv olika dagar.

Praodag 1 – Nyfikenhet

Praodag 2 – Affärsidé

Praodag 3 – Utbildningar

Praodag 4 – Rekrytering

Praodag 5 – Framgång

Praodag 6 – Marknadsföring

Praodag 7 – Teknik

Praodag 8 – Hälsa

Praodag 9 – Språk

Praodag 10 – Utvärdering

 

Efter prao

Tillbaka i skolan – Uppföljning

Presentation inför klassen

Min Prao i Sverige AB, Vätterviksgatan 4, 591 37 Motala