MinPrao hjälper skolor att integrera praon i undervisningen. Vi har lektionsupplägg i form av filmer som handlar om yrken, självkännedom, hur man sätter mål med sin prao samt inspiration från entreprenörer, arbetsgivare m fl. Vi har också material till handledare och skolpersonal.

Jag, Louise Lövgren, som grundat MinPrao har arbetat med entreprenörskap i skolan och skola/arbetsliv i över 30 år. Jag började min bana 1989 med att jobba på Ung Företagsamhet i 10 år. Efter studier till civilekonom och kurser i pedagogik grundade jag sedan den ideella föreningen FramtidsFrön 2002 som jag lämnade 2018.

När praon blev obligatorisk sommaren 2018 blev jag inspirerad att rikta in mig mer koncentrerat på just praon och startade MinPrao senare det året. Tillsammans med Tobias Wahlqvist (Tobbo kommunikation AB) och Rebecca Candevi (sportjournalist till vardags) har jag under en tid producerat framförallt filmat lektionsmaterial med målet att göra praon till en ännu bättre erfarenhet för både skolor, elever och handledare.

Jag hoppas att ni finner det värdefullt att på detta sätt arbeta med praon!

Louise Lövgren
MinPrao i Sverige AB