Prao måste vara administrativt enkelt för skolorna, pedagogiskt relevant för eleverna och enklare för verksamheterna som tar emot praoelever. MinPrao är ett verktyg för skolpersonal, elever och handledare som underlättar och kvalitetssäkrar praon.

Praon är en fantastisk möjlighet för elever att testa sina talanger, kunskaper och pröva sina drömmar. Inför praon får eleverna jobba med sig själva för att förstå vad de passar för och vad de verkligen vill. Med fler positiva praoupplevelser kan fler se studierna i ett större sammanhang, skapa studiemotivation och framtidstro.

Läroplaner och allmänna råd ställer krav på skolor att arbeta med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar och vi utgör ett stöd för skolor att göra just detta. Vi är också ett stöd för arbetsplatsen att förbereda och genomföra praon på ett smidigare sätt genom att eleverna är förberedda. För att eleverna ska få mesta möjliga ut av sin prao får de uppgifter varje dag som hjälper dem att förstå verksamheten ur olika perspektiv tex. vilka utbildningar/kompetenser som krävs, hur de marknadsför sig, hur deras bransch förändras över tid och liknande.

Det mesta av MinPraos lektionsmaterial består av filmer. Vi har också en introduktionsfilm riktad till skolor och en handledarfilm riktad till verksamheter som kan ta emot praoelever. Du kan se ett urval av de filmer vi gjort här nedan.

Introduktionsfilm – skolor

Introduktionsfilm för skolor

Den första filmen vi vill att ni ska se när ni drar igång er praoperiod och ska jobba med oss på MinPrao är vår introduktionsfilm. I den här filmen får ni bakgrund till praon, kopplingar till skollagen, läroplanen och allmänna råd. Ni får också information om hur MinPrao är uppbyggt och hur ni kan använda oss på bästa sätt när ni jobbar med praon med era elever. Vi vill inspirera till att jobba på lektionstid och som hela skolans uppdrag. I filmen får ni också träffa några personer som pratar om praon ur sitt perspektiv; vad den har gett dem eller hur de ser på att ta emot praoelever. Filmen avslutas med ett par diskussionsfrågor som ni på skolan med fördel diskuterar med varandra.

I slutet av filmen kommer ett par uppgifter att diskutera och tänka över

  • Vad vill ni att eleverna ska få med sig från sin prao?
  • Hur kan just DU bidra till att prao integreras i undervisningen – inte något som är ”vid sidan om”. Oavsett om du är musiklärare, NO-lärare eller SYV så kan du bidra till att ta en del av ansvaret för prao. Alltså – vad kan just DU göra?

Klicka på symbolen efter att du startat filmen om du vill se undertexter.

Handledarfilm

Handledarfilm

Vi har tagit fram en handledarfilm både för att underlätta för en verksamhet att ta emot en praoelev och för att göra praon mer kvalitetssäker. I den här filmen får ni träffa både handledare och elever som delar med sig av sina erfarenheter. Vår ambition är att filmen ska kunna användas både av elever som själva anskaffar sina platser och av praosamordnare eller SYV som är utsedda av skolan eller huvudmannen att anskaffa platser. Filmen går att länka i ett mail eller kan visas om man kommer på ett besök eller anordnar ett seminarium.

Klicka på symbolen efter att du startat filmen om du vill se undertexter.

Kort version

Längre version

Introduktionsfilm – elever

Introduktionsfilm för elever

Den här filmen är elevernas startskott för praon. I den här filmen träffar eleverna för första gången Rebecca, som till vardags är sportjournalist, men som i MinPrao är elevernas följeslagare som kommer med information och uppgifter både före, under och efter praon. Svenskt Näringsliv har tagit fram en bra film om prao som passar bra att använda som startskott i början av vår serie lektioner. Vi har dock satt in den i ett sammanhang med en introduktion om MinPrao och avslutningsvis en övning för eleverna kring yrken.

Vem ska hålla i lektionen?
Det optimala är att det är den person på skolan som är sammanhållande i praoarbetet som kommer ut i klassrummet och presenterar sig och håller i lektionen. Samtidigt kan det vara bra att presentera det som gäller på just er skola kring blanketter, busskort mm. Lycka till!

Klicka på symbolen efter att du startat filmen om du vill se undertexter.

Självkänsla och mod

Självkänsla och mod

När eleverna ska ut på prao kan det vara bra att träna på sitt mod. I den här lektionen samarbetar vi med Daniel Sjöstedt som är mental tränare och som driver podden Monkey Mindset. Genom lektionen övar eleverna mod och lär sig skilja på självförtroende och självkänsla. Den fokuserar också på att se styrkor hos varandra då en viktig del i ett framtida arbete är att samarbeta med andra. Mod krävs också för att själva kunna ta ansvar för att skaffa sin praoplats. Att ringa till en praoplats kan vara läskigt men här får eleverna en bra start.

Vem ska hålla i lektionen?
Vår rekommendation är att skolan använder mentorstid till det här passet.

Klicka på symbolen efter att du startat filmen om du vill se undertexter.

Yrken

Yrken

Det finns otroligt många yrken som eleverna kan bekanta sig med genom sin prao och vi vill med den här lektionen visa på den oerhörda bredd av yrken som finns. Alla människor men kanske framförallt unga kan ha en bristande bild av arbetsmarknaden som har att göra med deras geografiska, kulturella eller ekonomiska bakgrund. Vilka yrken som finns är inte statiskt och därför tar vi också upp yrken som försvunnit eller kan vara på väg att försvinna framöver. Hur kommer AI, robotar och digitalisering förändra arbetsmarknaden? Ja vad innebär förresten AI, robotik och digitalisering? Det får vi lära oss i den här lektionen. När världen förändras är det svårt att ha en tydlig bild av framtiden, därför går vi också igenom hur man kan tänka i en värld som förändras snabbt.

Vem ska hålla i lektionen?
Den här lektionen passar bra i SO.

Klicka på symbolen efter att du startat filmen om du vill se undertexter.

BONUSKLIPP! Digitalisering, robotisering och artificiell intelligens kommer påverka framtidens arbetsmarknad. I detta klipp får du veta mer om det.

Att sätta ett mål

Att sätta ett mål

Praon ger eleverna en bra möjlighet att tänka på sitt framtida arbetsliv. För att kunna ta reda på vad man passar för och vad man verkligen vill är det bra att jobba med sig själv. Vad är jag bra på? Vad har jag för förmågor och vad är min passion? Och vad efterfrågas av andra? Det är frågor vi jobbar med i den här lektionen. Med en bättre självkännedom är det lättare att välja praoplats och ta sikte på ett framtida arbetsliv. I denna lektion får eleverna fundera på vad de vill – och varför.

Att sätta ett mål är uppdelad i fyra lektioner och detta är första delen. 

Vem ska hålla i lektionen?
Till denna lektion rekommenderar vi att skolan använder mentorstid

 Arbetsblad att skriva ut

Klicka på symbolen efter att du startat filmen om du vill se undertexter.

Praoveckans uppgifter – Tisdag

Under praon kommer vi förse eleverna med uppgifter. Uppgifterna är till för att eleverna ska få mesta möjliga ut av sin prao men också för att underlätta för arbetsplatsen. Om eleverna har några uppgifter de behöver lösa varje dag så är de även sysselsatta med värdefullt arbete även när handledaren är upptagen. Uppgifterna hjälper eleverna att förstå verksamheten ur olika perspektiv tex. vilka utbildningar/kompetenser som krävs, hur de marknadsför sig, hur deras bransch förändras över tid och liknande. Den uppgift ni ser här handlar om yrkestitlar och utbildningar.

Vill du veta mer om MinPrao och hur vi kan hjälpa er mer er prao?

Kontakta Louise på louise@minprao.se eller 0706-096979 så får du veta mer!