Om MinPrao

MinPrao hjälper skolor att integrera praon i undervisningen. Vi har lektionsupplägg i form av filmer som handlar om yrken, självkännedom, hur man sätter mål med sin prao samt inspiration från entreprenörer, arbetsgivare m fl. Vi har också material till handledare och...

Presentation inför klassen

Presentation inför klassen Presentation inför klassen Vem ska hålla i lektionen?Vår rekommendation är att skolan använder mentorstid till det här passet. Klicka på symbolen efter att du startat filmen om du vill se...

Tillbaka i skolan – Uppföljning

Tillbaka i skolan – Uppföljning Tillbaka i skolan – Uppföljning Vem ska hålla i lektionen?Vår rekommendation är att skolan använder mentorstid till det här passet. Klicka på symbolen efter att du startat filmen om du vill se...

Praodag 10 – Utvärdering

Praodag 10 – Utvärdering Dagens uppgift är att samla ihop erfarenheter och kunskap från praon. Eleven uppmanas att lista nya lärdomar, vad som har varit bra och något som kunnat göras annorlunda. Eleven uppmanas också att lämna ifrån sig något som uppskattning...